The most Popular in Finland

Keksi varoitus

Parantaaksemme käyttäjäkokemusta ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi käytämme evästeitä eli keksejä. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste

Biisilista.fi / karaokebar.net asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Käyttämällä verkkosivustoamme tai mobiilisovellustamme, antamalla henkilötietoja Service Restaurants Oy:lle tai ilmaisemalla muulla tavoin hyväksyväsi markkinointi- tai muiden tietojen vastaanottamisen meiltä hyväksyt kaikki tässä tietosuojaselosteessa mainitut henkilötietojesi käyttötavat.

Jos et hyväksy tietosuojakäytännön ehtoja, älä käytä www.biisilista.fi ja www.karaokebar.net -sivustoja tai anna mitään henkilötietoja Service Restaurants Oy:lle sivustojen kautta tai muulla tavoin.

1. Rekisterinpitäjä

Service Restaurants Oy (0822757-6)

Yhteystiedot:
Asemakatu 31-33, 90100 OULU

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tomi Heiskanen
tomi.heiskanen@sijo.fi

2. Rekisteröidyt

Sivustolle rekisteröityneet asiakkaat, uutiskirjeen tilaajat ja sivuston ylläpitäjät.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Asiakastietoja käsitellään suostumuksen perusteella ja asiakas voi itse antaa markkinointiluvan itse sivustolla olevan uutiskirjeen tilausmoduulin kautta tai rekisteröityessään sivustolle.

Henkilötiedot tarkoittavat tässä yhteydessä kaikenlaista tietoa, joka voidaan joko suoraan tai epäsuorasti yhdistää luonnolliseen henkilöön.  

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Tiedottaa ravintolan tapahtumista uutiskirjeen tilaajille ja toimia biisilista.fi sivuston käyttäjien omien suosikkilistojen tallennuspaikkana. Sivuston toiminnallisuuden ja turvallisuuden ylläpito käyttäjille.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteröityminen

Nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, tieto suostumuksesta sähköiseen suoramarkkinointiin ja IP-osoite kirjautumishetkellä.

Uutiskirje

IP-osoite kirjautumishetkellä ja uutiskirjeen tilaushetkellä, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite sekä tieto suostumuksesta sähköiseen suoramarkkinointiin.

Sivun toiminnollisuus ja turvallisuus

IP-osoite käytönaikaisen toimien ja turvallisuuden valvomiseen.

Service Restaurants Oy käyttää evästeitä digitaalisissa palveluissaan, joista informoidaan palvelun käytön yhteydessä Ks. kohta 12. evästeet.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on mahdollisuus myös muuttaa tai kieltää suoramarkkinointi internetsivun kautta.

oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  Internet sivuston uutiskirjeen poistaminen onnistuu uutiskirjeen mukana olevan linkin kautta.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on mm. velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 1 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta ja rekisteritietoja päivitetään asiakkaan omalla ilmoituksella. Lisäksi tietoja päivitetään Formia Future Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (Sarmasol Oy ja Apollo Henkilöstövuokraus Oy) rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme tietoja Formia Future Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (Sarmasol Oy ja Apollo Henkilöstövuokraus Oy) mainontaa varten. Formia Future Oy:n ja sen tytäryhtiöt (Sarmasol Oy ja Apollo Henkilöstövuokraus Oy) ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille niiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin uutiskirjetilaus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon, mutta käytämme profilointia tunnistamaan rekisteröityjen henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä, ikää, kulutustottumuksia. Voimme käyttää näitä tietoja markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä

12. Evästeet

Käytämme evästeitä:

- verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseen,
- henkilökohtaisten asetustesi muistamiseen,

- olennaisen sisällön ja tiedon tarjoamiseen (esim. kohdennetut mainokset),

- verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseen, ja

- tilastotietojen keräämiseen verkkosivujemme käytöstä ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseen.


Mitä evästeitä käytämme?

Käytämme seuraavia evästeitä verkkosivuillamme:

Toiminnalliset evästeet

Toiminnalliset evästeet ovat välttämättömiä verkkosivujen ja sen ominaisuuksien käyttämiseen. Evästeitä käytetään esimerkiksi kirjautumistietojen ja kieliasetusten muistamiseksi. Toiminnallisia evästeitä voidaan käyttää myös verkkosivujen personointiin.

Käyttäytymistä mittaavat evästeet

Nämä evästeet keräävät anonyymia tilastotietoa siitä, kuinka ihmiset käyttävät verkkosivua. Ne voivat esimerkiksi auttaa meitä ymmärtämään, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivujamme ja mitkä ovat verkkosivumme suosituimmat osat.

 

Kohdennetut mainosevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoja selaustoiminnastasi. Niitä käytetään, jotta mainonta olisi mielenkiintoisempaa ja vastaisi paremmin tarpeitasi. Voimme myös käyttää näitä evästeitä rajoittaaksemme sinulle näkyvien mainosten määrää ja arvioidaksemme mainonnan tehokkuutta verkkosivuilla. Evästeet ovat yleensä kolmannen osapuolen hallinnoiman mainosverkoston asettamia, jotta sinulle voidaan tarjota verkkokäyttäytymisesi perusteella mielenkiintoista sisältöä.

Muut kolmannen osapuolen evästeet

Voimme käyttää myös sosiaalisen median evästeitä verkkosivuillamme. Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, mitä olet tehnyt sosiaalisen median verkkosivuilla, kuten Facebookissa, Twitterissä ja LinkedIn:issä. Emme vastaa tällaisista evästeistä. Tutustu huolellisesti kyseisten kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöihin.